Lam'Bike

Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt

Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Đà Lạt

Nhà thờ chính tòa Ðà Lạt là một nhà thờ Công giáo ở Việt Nam. Đây là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do […]

Nhà thờ chính tòa Ðà Lạt là một nhà thờ Công giáo ở Việt Nam. Đây là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Giáo phận Đà Lạt, cũng là nhà thờ lớn nhất Đà Lạt, một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của thành phố này do người Pháp để lại. Nhà thờ nằm tại số 13 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt

 

CHIA SẺ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin