Lam'Bike

Liên hệ

MỌI NHU CẦU THUÊ XE - HỢP TÁC

HÃY GỌI TRỰC TIẾP HOẶC GỬI THÔNG TIN CHO LAM'BIKE!

ĐỊA CHỈ

24 Dã Tượng, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Số điện thoại

0965388671

SỐ FAX

0965388671

GIỜ LÀM VIỆC

CHỦ NHẬT 7:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ HAI 7:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ BA 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ TƯ 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ NĂM 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ SÁU 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ bảy 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối