Lam'Bike

Liên hệ

MỌI NHU CẦU THUÊ XE - HỢP TÁC

HÃY GỌI TRỰC TIẾP HOẶC GỬI THÔNG TIN CHO LAM'BIKE!

ĐỊA CHỈ

24 Dã Tượng, Liên Nghĩa, Đức Trọng

Số điện thoại

0965388671

EMAIL

thuexemaylambike@gmail.com

SỐ FAX

0965388671

GIỜ LÀM VIỆC

CHỦ NHẬT 7:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ HAI 7:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ BA 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ TƯ 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ NĂM 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ SÁU 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối
THỨ bảy 9:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối