Lam'Bike

Hồ Dankia

Hồ Đankia – Suối Vàng là cụm hồ ở vùng đất thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nó nằm cách thành phố Đà Lạt 20 km về phía Bắc

Hồ Đankia – Suối Vàng là cụm hồ ở vùng đất thôn Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Nó nằm cách thành phố Đà Lạt 20 km về phía Bắc

CHIA SẺ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin